معرفی کتابخانه

کتابخانه نهادی است که با ذخیره ، حفاظت و اشاعه پیشینه های مکتوب ، دیداری -شنیداری و الکترونیکی با استفاده از خدمات گوناگون و کارکنان متخصص و آموزش دیده در خدمت تعلیم و تربیت و توسعه سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، علمی و فرهنگی است .

کتابخانه آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد گرگان با در نظر گرفتن اهداف فوق در سال 1386 فعالیت خود را با مجموعه ای حدود 700 جلد شروع نمود . در ابتدای تاسیس کتابخانه ، آموزشکده در رشته های حسابداری ، معماری ، ساختمان ، کامپیوتر، نقاشی ، گرافیک و الکترونیک پذیرش دانشجو داشته و کتابخانه بیشتر در این حوزه ها اقدام به خرید کتاب نمود. با گسترش آموزشکده و جذب بیشتر دانشجو و همچنین اضافه شدن 2 رشته جدید به مجموع رشته های تحصیلی آموزشکده مرحله دوم خرید کتاب در نیمسال اول سال 87 انجام پذیرفت و تعداد کتابها به حدود 1650 جلد رسید .

از خدمات عمومی که در این کتابخانه ارائه می شود می توان به خدمات بخش امانت ، بخش مرجع ، بخش نشریات و گزارشهای کارآموزی می توان نام برد .

این کتابخانه در حال حاضر دارای 2831 جلد کتاب ، 9 عنوان مجله تخصصی و 60 عنوان گزارش کارآموزی می باشد که هر ساله با توجه به بودجه تعیین شده برای کتابخانه به مجموعه منابع آن افزوده خواهد شد.