اخبار ورزشی

شرکت تیم تنیس در مسابقات کشوری :

 تیم تنیس روی میز برادران جهت شرکت در جشنواره ورزشی آموزشکده های سما سراسر کشوراعزام شده اند. این جشنواره در تاریخ 08/02/88 الی 11/02/88 در شهرستان دزفول برگزار شده است .

اعضای تیم تنیس روی میز : آقایان احسان رنجبر ، وحید سوسرایی ، آرمان کلانتری ، عبدالله فروتن نیا

مربی تیم : آقای سعید بادی

ارسال کننده :
8:13 PM
1388/03/05