معرفی گروه های آموزشی

 

ردبف

 

 

نام گروه

جنسيت

 

 

سال تأسیس

 

 

مدير گروه

دختر

پسر

1

کامپیوتر

*

*

84

آرش اميرلطيفي

2

الکترونیک

*

*

85

آرش اميرلطيفي

3

الکتروتکنیک

*

*

92

آرش اميرلطيفي

4

كاردان فني برق صنعتي

*

*

92

آرش اميرلطيفي

5

نقشه کشی معماری

*

*

84

فرهاد کریمی

6

ساختمان

*

*

84

فرهاد کریمی

7

نقشه برداری

*

*

94

فرهاد کریمی

8

تأسیسات

*

*

92

فرهاد كريمي

9

مکانیک خودرو

*

*

92

فرهاد كريمي

10

حسابداری

*

*

85

همتاسادات داوودی

11

مربی بهداشت مدارس

*

*

94

همتاسادات داوودی

12

امور اداری

*

*

93

همتاسادات داوودی

13

گرافیک

*

*

85

کاظم یزدی

14

فیلمسازی-عکاسی و فیلمبرداری

*

*

96

کاظم یزدی

15

تربیت بدنی

*

*

84

علی یحیی نژاد

16

طراحی و دوخت

*

*

94

شیرین زنگویی