معرفی گروه های آموزشی

 

ردبف

نام گروه

جنسيت

سال تأسیس

مدير گروه

دختر

پسر

1

کامپیوتر

*

*

84

مرتضی بنی هاشمی

2

الکترونیک

*

*

85

آرش اميرلطيفي

3

معماری

*

*

84

فرهاد کریمی

4

ساختمان

*

*

84

فرهاد کریمی

5

حسابداری

*

*

85

حمیدرضا جلایی
پرويز كمالي (كارشناس گروه)

6

گرافیک

*

*

85

عاطفه حاجي محمدي (كارشناس گروه)

7

كاردان فني برق صنعتي

*

*

92

آرش اميرلطيفي

8

تربیت بدنی

*

*

84

علي ربيع نژاد

9

مربی کودک

*

*

87

عاطفه حاجي محمدي (كارشناس گروه)

10

مکانیک خودرو

*

*

92

مرتضي رفيعي نژاد (كارشناس گروه)

11

تأسیسات

*

*

92

فرهاد كريمي

12

الکتروتکنیک

*

*

92

آرش اميرلطيفي

 

ساعت حضور مديران گروه :

§ آقاي اميرلطيفي :  دوشنبه و سه شنبه –  از ساعت 8 تا 14

§ آقاي بني هاشمي :

§ آقاي كريمي‌ :

§ آقاي جلايي :

§ آقاي ربيع نژاد :