سوالات امتحاني پايان ترم نيمسال تابستان سال تحصيلي 96-95

امور اداری 

اصول برنامه ریزی- عین اله زاده  اصول سازمان دهی-عین اله زاده

تشکیلات و روشهای اداری-عین اله زاده

حقوق و دستمزد-عین اله زاده  رفتار سازمانی-عین اله زاده روش تحقیق ومأخذ شناسی-عین اله زاده
زبان تخصصی-فراهی  کاربرد رایانه در امور اداری 2-کمالی کارپردازی امور اداره اموال-عین اله زاده

تربیت بدنی 

ریاضی عمومی ومقدمات آمار-فغان نوملی  

 

حسابداری 

 آمار مقدماتی-نوملی حسابداری شرکتهای2-خلیل زاده  روشهای اماری-نوملی
 ریاضی عمومی2-نوملی  زبان فني-فراهي  سرپرستی سازمان-عین اله زاده
 کاربرد کامپيوتر در حسابداري 2- کمالي  کاربرد کامپيوتر در حسابداري3-خانم کمالي  

طراحی دوخت

تاریخ لباس2-زنگویی  علوم الیاف-زنگویی کار روی مانکن-زنگویی
 هنر های تزئینی-زنگویی    

عمومی

 اصول سرپرستی-عین اله زاده آشنایی با قرائت و روخوانی قرآن-یاوریان آیین زندگی-یاوریان
دانش خانواده و جمعیت- یاوریان روخوانی قرآن-موذنی ریاضی پیش دانشگاهی-نوملی
ریاضی عمومی-نوملی زبان پیش-فراهی زبان عمومی-فراهی
فارسی - بادلی کار افرینی-موسوی کار آفرینی و پروژه-موسوی
مبانی کامپیوتر-قلی نجات وصایای امام- موذنی  

کامپیوتر

 پایگاه داده-صادقیان سخت افزار-باستانی  مباحث ویژه-باستانی 
 مبانی کامپیوتر و کارگاه-قلی نجات  محیط های چند رسانه ای-قلی نجات  

مربی بهداشت مدارس

اپتومتری و بیماریهای چشم-مهاجرنیا  آمار حیاتی-نوملی بهداشت دهان و دندان-مهاجرنیا 
 تغذیه کاربردی-مهاجرنیا    

مربی کودک

 آمار عمومی-نوملی    

معماری

ایستایی2- قمصری     

مکانیک خودرو

فیزیک مکانیک-عباسی