کسب مقام قهرمانی مسابقات منطقه 10 دانشگاه آزاد کشور:

 

آقای سید صابر میر کاظمی دانشجوی رشته کامپیوتر آموزشکده که در تیم دومیدانی دانشگاه آزاد واحد گرگان حضور داشتند در مسابقات منطقه 10دانشگاه های آزاد کشورکه در گرگان برگزارگردید در رشته پرش سه گام موفق به کسب مدال طلا ، در پرش طول مدال نقره ، و در پرش ارتفاع موفق به کسب مدال برنز این دوره از مسابقات گردید.کسب این مقام های ارزنده را به ایشان تبریک عرض می نماییم.