نشریه سما

  پس از گذشت یک دوره توقف حدوداً یکساله در چاپ و انتشار نشریه آموزشکده فنی و حرفه ای سما ، اینک توفیق حاصل شد تا با همت یاران و دوستان سمائی و در پرتو الطاف حق ، دگربار اقدام به شکوفائی مجدد این ماهنامه نمائیم و در این راستا از تمام یاران متخصص و متعهد خواهانیم که دست در دست ما نهند و در دستیابی به این مهم ما را رهنمون باشند .

امید آن داریم ، بتوانیم با رسانه ای کردن مسائل فرهنگی ، آموزشی وعلمی با محوریت مسائل جاری حوزه معاونت سمای دانشگاه آزاد اسلامی گرگان ، سهمی در ارتقاء سطح فرهنگ و آگاهی جامعه دانشگاهی داشته باشیم .