صعود تیم کوهنوردی به ارتفاعات توچال :

تیم کوهنوردی آموزشکده در تاریخ 08/03/88 به ارتفاعات 4000 متری توچال صعود کردند .

 اعضای تیم کوهنوردی : رضا باقر بداقی - حامد خان عبدل - یحیی جلالی فر - سید صابر میرکاظمی