برگزاری مسابقه آمادگی جسمانی خواهران :

به مناسبت گرامیداشت روز 13 آبان و روز دانش آموز یک دوره مسابقه آمادگی جسمانی دانشجویان خواهر با حضور مسئولان در سالن جانبازان برگزار گردید که در نهایت خانم ها الهه اسلام پرست رشته تربیت بدنی مقام اول ، راضیه رضایی رشته حسابداری مقام دوم و روشنک رزمجو رشته حسابداری مقام سوم این مسابقات را کسب نمودند. در پایان با پذیرایی و اهدای جوایز از شرکت کنندگان مسابقه تقدیر و تشکر به عمل آمد